Adipoz StemCell (Kök Hücre) Tedavisi Nedir?

Yağ dokusu vücudumuzda en çok yer kaplayan dokulardan birisidir. İnsan vücudunun en önemli ve en büyük enerji deposudur. Deri altında depolanan yağ dokusu vücudumuzun da şekillenmesinde büyük rol alır. Yağ dokusu aynı zamanda düşük iletkenliği sebebiyle çok güçlü ısı izolasyon görevini de yerine getirir.

Çoğu zaman şikayetçi olduğumuz ve fazlalığından rahatsız olduğumuz yağ dokusu Kök Hücre anlamında adeta zengin bir depo gibidir. Hücre çeşitliliği anlamında vücudumuzun en zengin dokusudur.

Uluslararası Yağ Uygulamaları Teknolojileri Topluluğu (International Fat Applied Technology Society) ortak bir görüş yayınlayarak, kök hücresi anlamında zengin yağ dokusunu adipoz kökenli kök hücreler olarak adlandırmıştır.

Tipik mezenkimal kök hücre özelliği taşıyan bu hücreler, başka hücre formlarına dönüşebilme özelliğine, hızlı ve yoğun şekilde çoğalabilme ve böylece hücre yenileyebilme karakteristiğine sahiptirler.

S&M StemCell kitleri ile abdominal bölgede bulunan yağ dokulardan yoğun kök hücreleri izole edip hastada ki hasarlı dokulara uygulayarak hızlı ve kalıcı doku yenilenmesi ve tamiri gerçekleştirmektir.